Skærpelse af ansvar for radiatorer

I forbindelse med flere beboerhenvendelser har der været tvivl om, hvordan udgifterne til radiatorer er fordelt mellem andelsforening og beboerne. For at undgå uklarhed skærper vi hermed Vedtægterne § 9, Vedligeholdelse:

I AB Prinsessen har andelshaver ansvaret for vedligeholdelse og evt. udskiftning af lejlighedens radiatorer. En undtagelse kan være skader på radiatorer, som er forårsaget af det centrale varmesystem.

Læs AB Prinsessens vedtægter.

Reklamer

Renovering af kælderlokaler er afsluttet

Renoveringen af kælderlokalerne i AB Prinsessen er nu afsluttet. Vi har fået bedre forhold i cykelkælderen, et nyt værksted  og gentableret og istandsat de oprindelige erhvervslokaler ud mod Prinsesse Charlottesgade. Vi glæder os til at byde de nye lejere velkommen i løbet af foråret.

Arbejdsdag lørdag d. 4. juni

Sæt kryds i kalenderen  lørdag d. 4. juni 2016, hvor årets arbejdsdag finder sted i AB Prinsessen.

Vi starter kl. 09.30 i gården med morgenkaffe og fordeling af opgaver, og vi spiser også frokost sammen senere på dagen.

 

Renovering af cykelkælder går i gang d. 4. januar

Mandag d. 4. januar starter renoveringsarbejdet med at istandsætte cykelkælderen og etablere et nyt værksted i kælderlokalet under Fynsgade 10.

Cykelkælderen skal derfor være tømt lørdag d.2. januar.

Byttebørsen bliver nedlagt i forbindelse med renoveringen, så tag de ting, I ønsker, og aflever resten hos genbrug eller til skrald fremover.

Hvad der kommer til at ske
Cykelkælderen forbliver i de eksisterende rum og får bedre adgangsforhold og indretning.

Det kommende værksted bliver etableret i det lille lokale ved siden af vaskekælderen, som pt. står tomt. Der bliver adgang fra gården og fra gangen. Lokalet bliver udvidet en smule, så det inkluderer vask og faldstamme, som pt. er i mellemgangen.

Tidsrum for arbejdet

Byggearbejdet er planlagt til at vare tre måneder fra d. 4. januar, og håndværkerne arbejder i tidsrummet kl. 7- 15.30 mandag-fredag. Det er svært at undgå larm og snavs under arbejdet, men håndværkerne rydder op efter sig hver dag. Hvis I har nogen spørgsmål, så henvend jer til bestyrelsen.